کدهای اعلام نقص ایمنی و روش رفع خطا


مصرف کننده گرامی اگر خطایی در عملکرد دستگاه ایجاد شود، صفحه ی نمایشگر یک کد خطا را اعلام می کند. برای تنظیم مجدد پکیج ولوم را روی Rبه مدت حداقل دو ثانیه نگه دارید، سپس در حالت خاموش و بعد بر روی حالت زمستانی دستگاه روشن نمایید.

دانلود دفترچه راهنما


کد خطا توصیف خطا اقدام لازم جهت اصلاح خطا
E01 خطای فشار گاز
 • ولوم را حداقل 2 ثانیه روی R بگذارید و درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:
 • بررسی جریان گاز و باز بودن شیر دستی گاز قبل از پکیج
 • بررسی عملکرد صحیح ترانس جرقه و کابل های رابط
 • تنظیم بودن الکترود جرقه
 • تنظیم بودن میله یون تشخیص شعله و مطمئن شدن از اتصال صحیح سیم های رابط
 • جابجایی فاز و نول برق ورودی
 • بررسی فشار گاز بعد از شیر گاز و تنظیم مقدار شعله حداقل
 • عملکرد صحیح کارکرد بوبین اصلی شیر گاز
 • عملکرد صحیح برد کنترلی
E02 خطا توسط سنسور ترموستات ایمنی صادر شده است نشانگر را حداقل 2 ثانیه روی R  بگذارید و درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:
 • عملکرد صحیح پمپ
 • عملکرد صحیح ترموستات حد
 • عملکرد صحیح ترموستات جداری
 • باز بودن مسیر گرمایش و به دنبال آن کارکرد صحیح بای پاس اتوماتیک
 • گرفتگی مبدل اصلی
 • عملکرد صحیح شیر گاز و ببین مدولار
E03 خطا توسط کنترل کننده فشاردودکش(پرشر سویچ) صادر شده است درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:
 • صحت عملکرد فن
 • صحت سالم بودن و ونتوری اختلاف فشار
 • عملکرد درست پرشر فن
 • اتصال صحیح شلنگ های رابط پرشر فن به ونتوری اختلاف فشار
 • مسدود نبودن دودکش
 • صحت عملکرد برد کنترلی
E05 خطای سنسور NTC حرارت مرکزی درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:
 • سالم بودن NTCجداری
 • عملکرد صحیح پمپ
 • مسدود نبودن مسیر گردش آب در سیستم حرارت مرکزی
 • صحت عملکرد برد کنترلی
E06 خطای سنسور NTC آب گرم مصرفی درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:
 • سالم بودن NTC آبگرم مصرفی
 • مسدود نبودن مبدل ثانویه
 • عملکرد صحیح سوپاپ ورودی آب سرد (فلومتر)
 • عملکردصحیح سنسور الکترونیکی فلومتر
 • صحت عملکرد برد کنترل
E10 کم بودن فشار آب فشار سیستم را کنترل کنید که به مقدار مشخص شده باشد. به قسمت 6 (دفترچه راهنما) مراجعه کنید و درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:
 • عملکرد صیح شیر پرکن
 • مناسب بودن فشار آب لوله کشی شهری
 • عملکرد صحیح پرشر سوئیچ آب
E25 دمای پکیج بیشتر از حد ممکن شده است (احتمالا پمپ از کار افتاده یا مسیر گرمایش مسدود شده است)  با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید
E35 خطای شعله نشان گر را حداقل 2 ثانبه روی R بگذارید و درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:
 • بررسی جریان گاز و باز بودن شیر دستی گاز قبل از پکیج
 • بررسی عملکرد صحیح ترانس جرقه و کابل های رابط
 • تنظیم بودن الکترود جرقه
 • تنظیم بودن میله یون تشخیص شعله و مطمئن شدن از اتصال صحیح سیم های رابط
 • جابجایی فاز و نول برق ورودی
 • بررسی فشار گاز بعد از شیر گاز و تنظیم مقدار شعله حداقل
 • عملکرد صحیح کارکرد بوبین اصلی شیر گاز
 •  عملکرد صحیح برد کنترلی