تعهد نامه  نمایندگان خدمات پس از فروش پکیج شوفاژ دیواری گرم ایران-باکسی
 
همکار گرامی سرویس راه اندازی و نصب پکیج دیواری
با توجه به سیاست های کارخانه در ارائه مشوقهای لازم و تفکیک پرسنل متعهد به رفتارها اخلاقی پسندیده از دیگران خواهشمند است ذیل نامه، تعهد خود را مبنی بر رعایت مواد مندرج به شرح ذیل با امضاء و اثر انگشت اعلام نمایید.


اینجانب آقای .....................فرزند................................ شماره شناسنامه..................... صادره از ,.................... استان...................................آدرس............................................................... کدپستی............................................شماره تماس ثابت ..................................... شماره همراه..............................................
آدرس ایمیل .............................. در تاریخ .......................................
تعهد می نمایم با رعایت شئونات اخلاقی و رفتار شایسته در مراجعه به منازل، سرویس و خدمات لازم و کافی را انجام داده و همچنین در وصول وجوهی که خارج شمول گارانتی می باشد (هزینه ایاب ذهاب و هزینه لوازم جانبی) انصاف را رعایت نموده و دستگاه را در بهترین محل و جانمایی صحیح نصب نمایم و از بکار بردن تجهیزات نامناسب وغیراستاندارد و تجهیزات غیر فنی نظیر بکار بردن  لوله های شیلنگی یک سر رزوه جداً پرهیز نموده و از لوله های استاندارد با بوشن و مهره ماسوره و شیلنگ گاز مخصوص تایید شده استاندارد با مهره ماسوره و فیلتر گاز و آب استفاده نمایم به نحوی که امکان تعویض آنها به سهولت ممکن و مخصوصاً امکان نشت گاز غیر ممکن شود، همچنین برای راه اندازی پکیج قطعا از دودکش دوجداره کارخانه استفاده نمایم و در اماکنی که جانمایی دودکش غیر استاندارد باشد از نصب خودداری نمایم و یا با اصلاح مسیر اقدام برابر استاندارد انجام دهم و با علم به طراحی دقیق و مهندسی پکیج گرم ایران -باکسی  تعهد به تضمین کیفیت و تبلیغ محصول نمایم و آگاهی کامل به این موضوع را دارم که پس از مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهینامه درصورتی که در ارائه خدمات و نصب و یا خرید گزارشی نداشته باشم اخطار اول صادر و با گذشت سه ماه دیگر جواز اینجانب ابطال خواهد شد، امضا و اثر انگشت اینجانب نشان دهنده پذیرش کامل قوانین مندرج در متن تعهد نامه می باشد.


                              تاریخ............................                                            
                           امضاء و اثر انگشت سرویسکار

جهت دانلود فایل تعهد نامه لطفا کلیک نمائید.